UBUNTU

Umntu Ngmuntu Ngbantu -  een mens is een mens omdat er andere mensen zijn 

Ubuntu is de filosofie van de Bantu sprekende volken van Afrika. Ubuntu stond aan de basis van

de Truth and Reconciliation Commission (TRC). 

DSC_5411_edited.jpg

Desmond Tutu:

De grootste eer die je in mijn cultuur aan iemand kunt bewijzen is te zeggen: 'Yu, u nobuntu'.

Daarmee erken je dat die persoon de prachtige eigenschap ubuntu bezit. Ubuntu verwijst naar wat je voor andere mensen doet; het heeft te maken met hoe je anderen en jezelf ziet binnen relaties, je gezin, je familie en de gemeenschap. Ubuntu stelt een grondbeginsel van de Afrikaanse filosofie aan de orde: de kern van het mens zijn.

 

De definitie van ubuntu is tweeledig. Ten eerste is zo'n persoon vriendelijk, gastvrij, gul, zachtaardig, hartelijk en meelevend. Met andere woorden: iemand die zijn of haar sterke kanten in dienst stelt van anderen - de zwakkeren, armen en zieken - en die van niemand misbruik maakt. Zulke mensen behandelen anderen zoals ze zelf behandeld willen worden. En daardoor geven ze uitdrukking aan het tweede deel van dit concept: openheid en ruimhartigheid.

Ze delen hun kwaliteiten. Op die manier wordt mijn menselijkheid herkend en wordt die onlosmakelijk verbonden met die van hen.

 

Mensen met ubuntu zijn benaderbaar en gastvrij, hun houding is vriendelijk en welwillend. Ze voelen zich niet bedreigd door de goedheid van anderen, omdat hun eigenwaarde en zelfbeeld zijn ontstaan uit het besef dat ze deel uitmaken van een groter geheel. De uitspraak van de Franse filosoof René Descartes: ‘ik denk, dus ik besta’ zou, gegoten in het concept van ubuntu kunnen luiden: ‘ik ben menselijk omdat ik ergens bij hoor’. Of: ‘een persoon is een persoon door andere personen’.
Niemand komt volledig gevormd 
ter wereld. We zouden niet weten hoe we moesten denken of lopen of praten of ons moesten gedragen als we dat niet van andere mensen leerden. We hebben andere mensen nodig om menselijk te zijn.